ine voets – groene gedachten


Val niet voor haar charmes (3)

Japanse Duizendknoop-theetuin  Japanse Duizendknoop-park2

Op dezelfde dag dat het vaktijdschrift Tuin en Landschap van 23 mei bij mij op de deurmat viel, ontdekte ik de ‘ontsnapping’ van de Fallopia japonica (Japanse duizendknoop). De plant heeft vanuit een particuliere tuin de oversteek weten te maken naar het bos Vogelenzang in Nijmegen, dat wordt beheerd door het Geldersch Landschap. Of het via de wortels – die meterslang worden – of via tuinafval ging is de grote vraag. In elk geval zal hij zich snel bewust zijn van de enorme oppervlakte waarop hij zich kan uitbreiden en zal dit grote gevolgen hebben voor de flora en fauna. Volgens de Tuin en Landschap is Wageningen UR begonnen met onderzoek naar de verspreiding en effectieve bestrijding van deze exoot: onderzoekers werken samen met Stichting Burenhulp Wageningen-Hoog, Greenpoint Advies en de gemeente Wageningen. Fijn! Het is te hopen dat dit aandacht en navolging krijgt van andere gemeenten en natuurorganisaties.

Andere landen waaronder Groot Brittannië zien de ernst van deze ongewenste plaag al langer in en hebben jaren geleden al maatregelen getroffen. Als je erop let, ontwaar je de plant overal: in parken, particuliere tuinen, langs de rails maar ook tussen de rijstroken van een autoweg. De verspreiding gaat razendsnel en niet alleen brengt hij flora en fauna schade aan; hij heeft ook geen enkele moeite met asfalt en funderingen van gebouwen! Belangrijk dus dat – hoe bekoorlijk de Japanse duizendknoop ook is – deze wordt bestreden.

Mijn flyer over de Japanse duizendknoop is te downloaden voor ieder die interesse heeft. Regelmatig deel ik deze uit aan tuinklanten en geïnteresseerden.Val niet voor haar charmes! (2)

flyer JDflyer Japanse Duizendknoop

Eerder schreef ik over de Japanse Duizendknoop en de consequenties voor tuin, park en natuur. Als ik om me heen kijk, lijkt hij overal op te duiken. Een klant van mij had de plant ook in de tuin en was zich niet bewust van het grote ongemak: slechts 5 stengels stonden bovengronds maar de wortels hadden kans gezien om in enkele jaren tijd zich metersbreed (en diep) over de hele tuin te verspreiden. Het was een nachtmerrie: omdat de tuin opnieuw zou worden aangelegd, moest hij flink op de schop en alle grond heel secuur worden gezeefd totdat geen enkel stengel- of wortelstukje meer te vinden was. Wat mij opvalt is de onbekendheid van deze plant, ook bij collega’s in de groenvoorziening. Onlangs is door Stichting Probos uit Wageningen een boekje uitgegeven: ‘Invasieve plantensoorten – Handreikingen voor het beheer’, waarin naast de Duizendknoop nog vijf andere planten worden beschreven zoals de hemelboom en reuzenberenklauw. Voor ieder die het interesseert heb ik een informatieve flyer gemaakt en hoop ik dat mede door bewustwording, de verspreiding van de Japanse Duizendknoop enigzins wordt geremd.

Download het PDF in hoge resolutieVal niet voor haar charmes!

    

Frisgroene bladeren, sierlijke bamboe-achtige stengels, een elegante bloeiwijze met ontelbare witte bloempjes van juli tot september, kortom: een charmante verschijning! Maar schijn bedriegt, want het bevallige vrouwelijke exemplaar van de Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica, synoniem: Polygonum cuspidatum) gedijt zo goed op onze Nederlandse bodem dat zij een groot gevaar vormt voor onze inheemse flora en fauna en wordt tot één van de ergste invasieve soorten gerekend.

Philipp von Siebold die de plant begin 19e eeuw meebracht vanuit Japan, had geen idee van de consequenties. Vanuit de Hortus botanicus in Leiden werd de Japanse Duizendknoop ook in Engeland geïntroduceerd en daar vormt hij een serieuze bedreiging voor tuin en landschap: zelfs de beroemde Kew Gardens worden ermee overwoekerd! De plant is inmiddels verboden in het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland duikt de plant steeds vaker op: door gebrek aan natuurlijke vijanden en de enorme groeikracht heeft hij zich hij zich flink kunnen verspreiden. Steeds vaker zie ik hem in tuinen, langs het spoor en in parken staan. Hij wordt de één van de ergste invasieve soorten ter wereld genoemd en is bijna onuitroeibaar. Uit elk stukje wortel of stengel ontstaat snel weer een plant. Hij groeit via scheuren in de fundering van huizen en door asfalt heen! In Engeland en de VS zorgt de Duizendknoop voor miljardenschade bij het bouwrijp maken van grond.

Hij geeft zich niet snel gewonnen en doorgaans is men drie jaar bezig om hem uit te putten. Door elke twee tot vier weken te maaien en het maaisel af te voeren (niet in de GFT-bak of op de composthoop!) hoopt men de plant te verzwakken. En door de grond vanaf het begin van de winter te bedekken met flexibel, niet-lichtdoorlatend materiaal, wordt het hem ook moeilijk(er) gemaakt, maar let op: tot op 7 meter van de afdekking kunnen nieuwe scheuten ontstaan! Ten slotte kunnen chemische producten op basis van glyfosaat worden ingezet, maar ook deze kunnen de plant niet  verdelgen, hooguit verzwakken. Uitgraven van de wortels is een optie maar zeer arbeidsintensief: de wortels kunnen tot op een diepte van drie meter zitten en als er een stukje blijft zitten, ontstaat snel weer een nieuwe plant. Dus tuinbezitters en beheerders van ons groen: wees alert en verwijder hem snel maar wel op de juiste manier!