ine voets – groene gedachten


De bij

Het logo van INVO is een Zonnehoed met een bij. De foto maakte ik jaren geleden in mijn achtertuin. Elk jaar ben ik weer verwonderd over zoveel  bedrijvigheid en geniet ik met volle teugen van deze fascinerende, gonzende beestjes. Mijn grootouders hadden een grote fruitboomgaard – een feest voor ons kleinkinderen – en ook daar heerste een drukte van belang in en nabij de bijenkorven die naast het brede pad stonden. Ze stonden er niet voor niets: de rijke fruitoogst was aan deze bijen te danken! We staan er niet bij stil, maar deze prachtige insecten zijn van groot belang voor de bestuiving dus vruchtzetting dus voedsel voor mens en dier. Sinds enkele jaren is er sprake van bijensterfte en dit is zorgelijk: de oorzaak is nog niet helemaal duidelijk maar men denkt aan pesticiden, verandering in de biodiversiteit en het kleiner aantal imkers door vergrijzing. Vorig jaar is daarom de Bijenstichting opgericht die zich bezighoudt met beleidsbeïnvloeding op landelijk en lokaal niveau, het geven van informatie en educatie en het stimuleren van burger- en organisatie-initiatieven om de bijensterfte tegen te gaan. Bijen zijn voor het stuifmeel aangewezen op bloeiende planten: in onze tuinen en steden zijn het meestal bijensoorten die niet afhankelijk zijn van één plantensoort, maar er zijn ook bijen die enkel op één plantenfamilie vliegen: deze bijenvolken zijn het kwetsbaarst. Met de bewustwording van het levensbelang van de bij hoopt men dat wereldwijd snel maatregelen worden getroffen. Wij kunnen ook ons steentje natuurlijk bijdragen door bloemrijke planten, heesters en bomen in de tuin aan te planten en de gemeenten zouden hun plantsoenen en beheer bijvriendelijker kunnen maken. Onze kleine, zoemende vriend moeten we koesteren!Groene daken
april 6, 2009, 7:41 pm
Filed under: milieu | Tags: , ,

Vanaf vandaag kan er weer subsidie worden aangevraagd voor groene energie op het dak. In 2009 wordt fors ingezet (88 miljoen Euro) op de productie van duurzame energie d.m.v. ondermeer zonnepanelen. Dus op een dak hoeven niet persé sedumplantjes te groeien om groen te zijn! De subsidie krijg je niet voor het aanbrengen van de zonnepanelen, maar 15 jaar lang wordt een vergoeding gegeven voor de groene stroom die geproduceerd wordt. Na ca. 11 jaar is de investering terugverdiend.Week van de teek
maart 30, 2009, 10:00 am
Filed under: milieu | Tags: ,

Deze week is de week van de teek. Een beet van dit kleine beestje kan erg gevaarlijk zijn: bij één op de 20 mensen die door een teek gebeten wordt, ontwikkelt zich de ziekte van Lyme (ook wel Borreliose genoemd). Zonder goede behandeling leidt deze infectie tot chronische klachten aan o.a. hart, zenuwstelstel, gewrichten en huid. Reden genoeg dus voor een voorlichtingscampagne! De onbekendheid omtrent de ziekte van Lyme is in Nederland zeer groot. Helaas ondervond ik dat zelf aan den lijve. Mijn eerste infectie liep ik zo’n zeven jaar geleden op. Ondanks de typische symptonen, dacht niemand aan de ziekte van Lyme. Een latere tekenbeet in 2007 bracht alles aan het licht. Toch bleek de behandeling met antibiotica niet voldoende: de medische richtlijnen in Nederland zijn niet in alle gevallen altijd toereikend. De gevolgen voor je gezondheid en psyche zijn zonder juiste behandeling enorm en de weg naar herstel is zeer moeizaam en lang.

Vooral werknemers in de groene sector zoals hoveniers en boswachters lopen een groot risico om door een teek gebeten te worden. Lyme is dan ook inmiddels de nummer één van de beroepsziekten onder boswachters. Dus wees waakzaam en controleer na elke wandeling of na het werken in de tuin, op teken! De besmette teek maakt nl. door de klimaatverandering een snelle opmars naar het noorden. Uitgebreide  informatie is te vinden op: http://www.borreliose.nl. Teek care!Cradle to Cradle
januari 31, 2008, 10:55 pm
Filed under: milieu | Tags: , ,

Cradle to Cradle

“We moeten de industriële processen opnieuw uitvinden en daarbij de natuur als uitgangspunt nemen en die nabootsen” (Michael Braungart)

Cradle to Cradle (van Wieg tot Wieg) is de revolutionaire filosofie van de chemicus Michael Braungart en de architect William McDonough: via innovatie een duurzame consumerende en producerende samenleving creëren. Alle producten worden zo ontworpen, dat ze in de afvalfase óf voedsel vormen voor de biosfeer (en dus volledig en onschadelijk afbreekbaar zijn) óf dat het afval volledig wordt omgezet in een grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt duurzaamheid een vorm van industriële ecologie.

Een Tegenlicht-uitzending hierover (afval = voedsel) in oktober 2006 bracht veel teweeg. Michael Braungart en William McDonough toonden hierin aan dat groei goed kan zijn voor mens, milieu én ondernemer: ecologie en economie gaan hand in hand . Dit concept voor een nieuwe industriële revolutie sloeg in Nederland zo goed aan, dat het ministerie van VROM en de Floriade besloten Cradle to Cradle gaan, waarop de hele regio Venlo besloot hetzelfde te doen. De provincie Limburg wilde niet achterblijven en heeft inmiddels een tiental plekken aangewezen die Cradle to Cradle moeten worden. Zo is de uitbreiding van de A2 naar Luik met alle woonwijken die daar gebouwd worden aangewezen als Cradle to Cradle-ontwikkelplek. Almere laat de 60 duizend woningen die de komende jaren gebouwd worden, Cradle to Cradle ontwerpen, met McDonough als supervisor. Het ministerie van VROM onderzoekt of Cradle to Cradle inzet van haar beleid kan worden. Het wordt gezien als een weg om duurzaamheid, industriële en economische activiteit en afvalbeheer op nationaal niveau aan elkaar te koppelen. In Amerika gingen Ford en Nike ons al voor.

Inmiddels is het boek ‘Cradle to Cradle’ in het Nederlands verkrijgbaar (ISBN 978 90 5594 577 1). Ik hoop een volgende blog te kunnen wijden aan de C2C- ontwikkelingen bij de Floriade van 2012.Vlinders in de tuin!
mei 10, 2007, 1:51 pm
Filed under: evenementen, milieu | Tags: , , , ,

vlinder 3 vlinder 1

Weken geleden zag ik ze al dwarrelen in onze tuin: vlinders! Daarvan krijg je inderdaad vrolijke kriebels van! In het kader van het HIER project (is de landelijke campagne om Nederland meer te betrekken bij het klimaatprobleem), organiseert de stichting ‘De Vlindertuinen’ op 12 en 13 mei een actieweekend. Tijdens dit weekend wordt er een tuinvlindertelling gehouden en met deze gegevens kan berekend worden welke invloed de klimaatverandering op vlinders heeft. Wat kunt u doen? Op 12 en 13 mei telt u één kwartier lang de vlinders in uw tuin. Deze waarnemingen kunt u doorgeven op http://www.vlindertuinen.nl. Deze website bevat overigens een schat aan informatie en links als het over vlinders gaat!World Changing (2)
februari 1, 2007, 10:31 am
Filed under: literatuur, milieu

Ik had het in mijn vorige blog over het boek ‘Worldchanging’: een encyclopedie vol praktische tips om elke stap van het leven groen en bewust te maken. Het is een inspirerend boek, evenals de gelijknamige website. Hier volgen nog de ‘belangrijkste regels ter wereld’:

1.De natuur opereert op zonlicht. 2 De natuur gebruikt alleen de energie die ze nodig heeft. 3 De natuur laat vorm de funcie volgen. 4 De natuur hergebruikt alles. 5 De natuur beloont samenwerking. 6 De natuur vertrouwt op diversiteit. 7 De natuur eist lokale expertise. 8 De natuur beperkt interne overmaat. 9 De natuur vindt vrijheid in limieten.

Dit zijn de negen basisprincipes van biomimicry; de regels die iedereen zich eigen moet maken wil de mensheid ‘a bright future’ hebben. De natuur is onze leidraad!Worldchanging (1)
januari 20, 2007, 6:43 pm
Filed under: literatuur, milieu | Tags: , ,

WorldChanging-book

Na een ongekende stormachtige dag is de rust wedergekeerd en kan de schade worden opgemaakt: naar beneden gekomen dakpannen, grote takken op de weg, bomen die door de wind zijn geveld. Een beetje onwezenlijk allemaal: Crocussen die al nieuwsgierig boven de grond kijken, bloeiende Fortsythia’s… alles behalve ijs en sneeuw. Klimaatverandering? Het zet je aan het denken en je maakt je ook zorgen. Maar verandering betekent ook nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. Een boek van bijna 600 pagina’s vol ideeën hoe we een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze planeet; ideeën die lang niet altijd ingewikkeld hoeven te zijn. Op de website http://www.worldchanging.com veel meer over dit thema en waar het boek ‘Worldchanging ook te bestellen is.