ine voets – groene gedachten


Cradle to Cradle
januari 31, 2008, 10:55 pm
Filed under: milieu | Tags: , ,

Cradle to Cradle

“We moeten de industriële processen opnieuw uitvinden en daarbij de natuur als uitgangspunt nemen en die nabootsen” (Michael Braungart)

Cradle to Cradle (van Wieg tot Wieg) is de revolutionaire filosofie van de chemicus Michael Braungart en de architect William McDonough: via innovatie een duurzame consumerende en producerende samenleving creëren. Alle producten worden zo ontworpen, dat ze in de afvalfase óf voedsel vormen voor de biosfeer (en dus volledig en onschadelijk afbreekbaar zijn) óf dat het afval volledig wordt omgezet in een grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt duurzaamheid een vorm van industriële ecologie.

Een Tegenlicht-uitzending hierover (afval = voedsel) in oktober 2006 bracht veel teweeg. Michael Braungart en William McDonough toonden hierin aan dat groei goed kan zijn voor mens, milieu én ondernemer: ecologie en economie gaan hand in hand . Dit concept voor een nieuwe industriële revolutie sloeg in Nederland zo goed aan, dat het ministerie van VROM en de Floriade besloten Cradle to Cradle gaan, waarop de hele regio Venlo besloot hetzelfde te doen. De provincie Limburg wilde niet achterblijven en heeft inmiddels een tiental plekken aangewezen die Cradle to Cradle moeten worden. Zo is de uitbreiding van de A2 naar Luik met alle woonwijken die daar gebouwd worden aangewezen als Cradle to Cradle-ontwikkelplek. Almere laat de 60 duizend woningen die de komende jaren gebouwd worden, Cradle to Cradle ontwerpen, met McDonough als supervisor. Het ministerie van VROM onderzoekt of Cradle to Cradle inzet van haar beleid kan worden. Het wordt gezien als een weg om duurzaamheid, industriële en economische activiteit en afvalbeheer op nationaal niveau aan elkaar te koppelen. In Amerika gingen Ford en Nike ons al voor.

Inmiddels is het boek ‘Cradle to Cradle’ in het Nederlands verkrijgbaar (ISBN 978 90 5594 577 1). Ik hoop een volgende blog te kunnen wijden aan de C2C- ontwikkelingen bij de Floriade van 2012.